Header Ads

Bagaimana hukumnya mengambil layang-layang anak yatim yang putus, dan sisa gelas air minum serta kotak makanan yang dianggap tidak berharga?

Tanggal  25 Mei  2013 di Madin Annur Tembok Indah Pasuruan dengan membahastentang :
Bagaimana hukumnya mengambil layang-layang  anak yatim yang putus, dan sisa gelas air minum serta kotak makanan yang dianggap tidak berharga?


1.Tidak boleh, barang barang tersebut boleh di ambil apabila milik rosyid (orang baligh dan akal sehat)

فتحالمعين - (3 / 252)
ويجوزأخذنحوسنابلالحصادينالتياعتيدالإعراضعنهاولوممافيهزكاةخلافاللزركشيوكذابرادةالحدادينوكسرةالخبزمنرشيدونحوذلكممايعرضعنهعادةفيملكهآخذهوينفذتصرفهفيهأخذابظاهرأحوالالسلف
ويحرمأخذثمرتساقطإنحوطعليهوسقطداخلالجدار
قالفيالمجموعماسقطخارجالجدارإنلميعتدإباحتهحرموإناعتيدتحلعملابالعادةالمستمرةالمغلبةعلىالظنإباحتهمله

حاشيةإعانةالطالبين - (3 / 293)
(قوله: وكسرةخبز) أييجوزأخذكسرةخبز.
وقولهمنرشيد: راجعللاخيربدليلعبارةالتحفةالمارةآنفا.
وخرج به غير الرشيد فلا يجوز أخذها منه (قوله: ونحو ذلك) أي المذكور من السنابل والبرادة وكسرة الخبز (قوله: فيملكه آخذه) أي ما ذكر مما مر (قوله: وينفذ تصرفه) أي الآخذ ببيع وهبة ونحوهم

2. Sampai berapakah batasan menggabung solat sunnah seperti tahiyatal masjid, tahajjud,rokatail wudlu’,istikhoro dan lain lain ?

Menggabung beberapa sholat sunnat lebih dari tiga bahkan sampai berapa pun hukumnya boleh, kalau memang solat sunnah  itutidak maqsudah
بغية المسترشدين - (1 / 79)

(مسألة) : السنن التي تندرج مع غيرها عشر : التحية ، وركعتا الطواف ، والإحرام ، والوضوء ، وصلاة الغفلة ، والاستخارة ، والحاجة ، والزوال والقدوم من السفر ، والخروج له ، ذكره في النهاية ، فلو جمعها كلها أو بعضها ولو مع الفرض بنية واحدة جاز وأثيب على الكل ، ويسنّ لمن وجد الإمام في الفرض أن يحرم به معه ، وينوي معه التحية ، ولا يشتغل بها عن الفرض بل يكره ذلك.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.